You are here

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/133 дугаар тушаалаар Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед жирэмсний хяналтын цахим үзлэгийн түр журам батлагдлаа.

Монгол улсад коронавирусийн халдвар эрчимтэй тархаж, өвчлөлийн тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж, жирэмсэн эхчүүд халдварт өртөх нь ихсэж байгаа энэ үед эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тасралтгүй чанартай үргэлжлүүлэх Засгийн газрын бодлого, арга хэмжээнд олон улсын мэргэжлийн байгууллага дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

Үүнийг нэг жишээ нь НҮБ-ын Хүн амын сангийн техник, арга зүйн дэмжлэгтэйгээр олон улсын туршлагад суурилан эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч мэрэгжилтэнүүдтэй хамтран боловсруулсан Эрүүл мэндийн сайдын А/133 дугаар тушаалаар баталсан “Жирэмсний хяналтын цахим үзлэг”-ийн түр журам юм.

Энэхүү журам COVID-19 цар тахалын үед гар утас, таблет, компьютер зэргийг ашиглан жирэмсний хяналтын товлолт зарим үзлэгийг аюулгүй, чирэгдэлгүй, чанартай хийхийг албажуулж эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах зорилготой юм.