You are here

Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд Ковид-19-ийн вакцинд хамрагдахыг НҮБ-ын Хүн амын сангаас зөвлөж байна.

More Videos

НҮБ бидний амьдралд - 4
НҮБ бидний амьдралд
видео бичлэг
НҮБ бидний амьдралд - 2
НҮБ бидний амьдралд 1
видео бичлэг
Говийн Залуус
видео бичлэг

Хуудаснууд