Ensuring rights and choices for all

Холбоотой байх

мэдээ

3 12-р сард 2020

КОВИД-19 цар тахлын дараах эрүүл мэндийн тогтолцоо хүн бүрт хүртээмжтэй байх ёстой

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр НҮБ-ын Хүн амын сангийн гүйцэтгэх захирал Др. Наталия Канемийн хийсэн мэдэгдэл

25 November 2020

16 хоногийн аяны хүрээнд Монгол дахь НҮБ-ын байгууллагуудаас гаргасан хамтарсан МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ “Өрх гэр, ажлын байр, олон нийтийн газарт жендэрт суурилсан хүчирхийллийг цэглэе” 2020 оны 11 сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот Өрх гэрт төдийгүй, байгууллага, олон нийтийн газар эмэгтэйчүүд, охид, хөвгүүдийг хүчирхийлэх нь тэдний бие махбодь, сэтгэл санаа, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндэд сөрөг үр дагавар

30 October 2020

КОВИД-19 цар тахлын үед малчин залуусын санаачилсан 8 гарааны бизнес

Дэлхий нийтээр КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэж буй энэ эгзэгтэй үед олон жижиг бизнесүүд хаалгаа барьсаар байна. Улс хоорондын иргэд, олон нийт төдийгүй бараа бүтээгдэхүүний шилжилт хөдөлгөөн, экспорт ба импортод урьд өмнө үзэгдэж байгаагүй их өөрчлөлт, хязгаарлалт бий болж байгаа нь дэлхий нийтийн эдийн засагт хүнд дарамт болж

видео бичлэг

Нийтлэл

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ыг Монгол Улсын Их Хурлын 2016...
Хамтрагчтай байсан болон одоо хамтрагчтай байгаа эмэгтэйчүүдийн 57.9% нь бие махбодын,...

Шинэчилсэн мэдээлэл