Шинэ
TRILATERAL MEETING HELD ON YOUTH DEVELOPMENT
мэдээ
Залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, НҮБ-ын болон бусад олон улсын байгууллагуудын залуучуудын хөгжлийн асуудлаарх хамтын ажиллагааны гурван талт уулзалт 2022 оны 08 сарын 5-нд НҮБ-ын байранд боллоо.
НҮБ-ын Хүн амын сан, Эрүүл мэндийн яам ойрын таван жилд Монгол Улсад эхийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллана.
мэдээ
НҮБ-ын Хүн амын сан, Эрүүл мэндийн яам ойрын таван жилд Монгол Улсад эхийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллана.
Luxembourg and UNFPA Mongolia sign protocol for the new project
мэдээ
2022 оны 7 дугаар сарын 29 – Улаанбаатар, Монгол Улс – Люксембургийн Их Гүнт Улс болон НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол Улс хоорондын эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн төслийн протоколд гарын үсэг зурах ёслол 2022 оны 7 дугаар с...