You are here

Resources

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/133 дугаар тушаалаар Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед жирэмсний хяналтын цахим үзлэгийн түр журам батлагдлаа

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/133 дугаар тушаалаар Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед жирэмсний хяналтын цахим үзлэгийн түр журам батлагдлаа. Монгол улсад коронавирусийн халдвар...

Бүрэн тойм