Минулі вакансії

Өнгөрсөн

Duty station: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг
Closing date: 12 5-р сард 2015
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар нь "Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн ажилтнуудыг чиглүүлэх, тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөх нарийвчилсан удирдамж – гарын авлага боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ... Дэлгэрэнгүй