You are here

Өнгөрсөн

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ - Дохионы хэлмэрч (хэрэгцээнд тулгуурлаж үйлчилгээ үзүүлэх) гэрээт ажилтан

Duty station: Mongolia CO

Closing date: 27 November 2021

НҮБ-ын Хүн амын сан нь Олон улсын хөгжлийн агентлаг ба тус сангийн Монгол дахь офис нь зохих шаардлага хангасан хувь хүмүүсийг дараахи гэрээт ажлын байранд урьж байна. Зөвлөх үйлчилгээ: Дохионы хэлмэрч (хэрэгцээнд тулгуурлаж үйлчилгээ үзүүлэх) гэрээт ажилтан Гэрээний хугацаа: 11 сар...

Дэлгэрэнгүй

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Duty station: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг

Closing date: 12 5-р сард 2015

Хүүхдийн төлөө үндэсний газар нь "Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн ажилтнуудыг чиглүүлэх, тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөх нарийвчилсан удирдамж – гарын авлага боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ...

Дэлгэрэнгүй