You are here

Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд Ковид-19-ийн вакцинд хамрагдахыг НҮБ-ын Хүн амын сангаас зөвлөж байна.