Published on: 17/03/2016

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Хатагтай Наоми Китахарагийн Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөрт зориулан NTV-д өгсөн ярилцлага: Жендэрийн тэгш байдалд ёс заншил, уламжлал чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.