You are here

"Монголд эмэгтэй хүн болж төрсөнөөрөө би бахархаж байна."

Өнөөдөр Монголд эмэгтэй хүн байхын утга учир юу вэ?
Эмэгтэйчүүд ирээдүйд ямар байх бол?

Монголд эмэгтэй хүн байхын учир утга, ирээдүйд эмэгтэйчүүд ямар байх тухай НҮБ-ын Хүн амын сан олон нийтээс асууж тодрууллаа.

Энэ жил олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг бидэнтэй хамт тэмдэглэнэ үү.

#IWD2020 #GenerationEquality #Жендэрийн_тэгш_байдал #GenderEquality #InternationalWomensDay #UNFPA