You are here

Люксэнбургийн Засгийн Газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй Ковид-19 төслийн хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангаас ДЭМБ, ЭМЯ болон олон улсын эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаас хийсэн Ковид-19 дархлаажуулалтын талаарх нотолгоонд суурилсан судалгааны зөвлөмжийг хэвлэн гаргалаа. Энэхүү зөвлөмж нь эрүүл мэндийн ажилтнуудад жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд  Ковид-19 дархлаажуулалтад хамрагдсанаар жирэмсний бөгөөд төрөхийн хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой талаар зөвлөгөө өгөхөд зориулагдсан болно.