You are here

НҮБ-ын Хүн амын сан, Монгол Улсын Засгийн газар улс орныг дэмжих VI хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн эхний жил буюу 2017 онд томоохон ахиц гаргалаа. Монгол улсад суурин төлөөлөгчийн газраа байгуулан 19 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж буй НҮБ-ын Хүн амын сан Монгол Улсын Засгийн газартай бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, жендэрийн тэгш байдал, залуучуудын хөгжил гэсэн гурван гол чиглэлээр харилцаагаа улам бэхжүүлж байна.