Дэлхийн хүн амын байдал 2016

Хуудасны тоо: 116

Нийтлэх өдөр: October 2016

Зохиогч: UNFPA

State of the World Population 2016 /Дэлхийн хүн амын байдал 2016