Дэлхийн хүн амын байдал 2015

Хуудасны тоо: 142

Нийтлэх өдөр: 2015

Зохиогч: UNFPA

ШУУРГАНААС ХОРОГДОХ БАЙР: Хямралд өртөмтгий улс орнууд дахь охид, эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн шинэ зорилт