News

Хатагтай Наоми Китахарагийн Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөрт зориулан NTV-д өгсөн ярилцлага

17 3-р сард 2016

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Хатагтай Наоми Китахарагийн Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөрт зориулан NTV-д өгсөн ярилцлага: 
Жендэрийн тэгш байдалд ёс заншил, уламжлал чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.