Vacancies

Vacancies

Хүүхдийн төлөө үндэсний газар нь "Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн ажилтнуудыг чиглүүлэх, тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөх нарийвчилсан удирдамж – гарын авлага боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ...