НҮБ-ын Хүн амын сан жирэмслэлт бүр хүссэн, төрөлт бүр эсэн мэнд, залуу хүн бүр нөөц бололцоогоо бүрэн дайчилж, хөгжлийн өндөрлөгт хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг.

Холбоотой байх

Мэдээ

2 November 2017

Дэлхийн хүн амын байдал 2017

Хамгийн ядуу эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй тэгш бус байдлыг шийдвэрлэж, тэдний эрхийг хамгаалахгүй бол дэлхийн хөгжлийн зорилтуудад хүрч чадахгүй байж болзошгүйг НҮБ-ын Хүн амын сангийн тайланд анхааруулав   НҮБ-ын Хүн амын сангийн тооцоолсоноор Монголд нийт жирэмслэлтийн 14% нь хүсээгүй жирэмслэлт байна; 2012-2015 онд урьдчилан

15 September 2017

Хэвлэлийн мэдээ

НҮБ-ын Хүн амын сан болон Монгол улсын Хүний эрхийн комисс түншлэлийн гэрээнд гарын үсэг зурав 2017 оны 09 сарын 15-ны Баасан гариг, 10 цаг УЛААНБААТАР ХОТ – Хүний эрхийн чиглэлээр өгсөн зөвлөмжүүд, гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх сүүлийн үеийн мэдээ баримтаас үзвэл Монгол Улс Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит нэгдсэн

29 5-р сард 2017

НҮБ-ын Хүн амын сан “Эх, нярайн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зайн оношилгооны дэмжлэг үзүүлэх төгсгөлийн шатны төсөл”-ийн нээлт хийж байна.

Өнөөдөр НҮБ-ын Хүн амын сан Эрүүл мэндийн яамтай хмтран Эх, нярайн эрүүл мэндийн тусламжид зайн оношилгооны дэмжлэг үзүүлэх төслийн “Монгол улсад эхийн эрүүл мэндийн тусламжид нэвтрүүлсэн инноваци, сайн туршлагыг...

Дүрс бичлэгүүд

Ном, хэвлэл

State of the World Population 2016 /Дэлхийн хүн амын байдал 2016

Шинэчилсэн мэдээлэл