News

Search News

News

8 12-р сард 2017
News
Улаанбаатар хот – 2017 оны 12 сарын 8. Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн мэдлэгийг сайжруулах нь хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд чухал ач холбогдолтой. Олон нийтийн мэдлэг... Read more
27 November 2017
News
Нямаа төрөлх Улаанбаатар хотоо ширтэж байна.
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл бол Монгол дахь хүний эрхийн хамгийн түгээмэл зөрчлийн нэг юм. Эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртсөн нь найз, гэр бүлээс нууц үлдэх нь олонтаа. Энэ оны 5 сард ҮСХ НҮБ-ын... Read more
8 November 2017
News
НҮБ-ын Хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч Наоми Китахара 2030 онд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхээр зорьж буй энэ эринд бид зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд эдийн засаг, нийгмийн тэгш бус байдлыг... Read more
2 November 2017
Press Release
Хамгийн ядуу эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй тэгш бус байдлыг шийдвэрлэж, тэдний эрхийг хамгаалахгүй бол дэлхийн хөгжлийн зорилтуудад хүрч чадахгүй байж болзошгүйг НҮБ-ын Хүн амын сангийн тайланд... Read more
20 October 2017
Press Release
Охид эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлэл, хор хөнөөлтэй үйлдлээс хамгаалах нь ёс зүйтэй төдийгүй хүний эрхийн зайлшгүй арга хэмжээ юм. Гэвч, охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн... Read more
15 September 2017
Press Release
НҮБ-ын Хүн амын сан болон Монгол улсын Хүний эрхийн комисс түншлэлийн гэрээнд гарын үсэг зурав 2017 оны 09 сарын 15-ны Баасан гариг, 10 цаг УЛААНБААТАР ХОТ – Хүний эрхийн чиглэлээр өгсөн зөвлөмжүүд,... Read more
18 7-р сард 2017
Press Release
Улаанбаатар хот, 2017 оны 7 сарын 18-ны өдөр. 1990 оны 12-р сард НҮБ-ын Ерөнхий ассамблей 7-р сарын 11-нийг Дэлхийн хүн амын өдөр болгон тунхагласнаас хойш хүн амын асуудал, түүний нийгэм, улс төрийн... Read more
23 6-р сард 2017
Press Release
2017 оны 06 сарын 23-ний өдөр Хааг хотноо Монгол улсын Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Зайн оношлогооны төслийг амжиллтай хэрэгжүүлснээрээ НҮБ-ын Төрийн үйлчилгээний хүндтэй 1 дүгээр байрны... Read more
29 5-р сард 2017
Press Release
Улаанбаатар, 2017 оны 05 сарын 29.– Өнөөдөр НҮБ-ын Хүн амын сан Эрүүл мэндийн яамтай хмтран Эх, нярайн эрүүл мэндийн тусламжид зайн оношилгооны дэмжлэг үзүүлэх төслийн “Монгол улсад эхийн эрүүл... Read more
15 5-р сард 2017
News
  Улаанбаатар хот – Өнөөдөр Ариг банк НҮБ-ын хүн амын сантай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурж, Монголд хүчирхийлэлд өртөгсдөд дэмжлэг үзүүлж, залуучуудын хөгжлийн төлөө хамтран... Read more

Pages