You are here

Шинэ хувилбарууд

СУДАЛГААМОНГОЛ УЛС ДАХÜ ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ОРЧИН ҮЕИЙН ЭМ, ХЭРЭГСЭЛ, ЭХ БАРИХЫН БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГААУлаанбаатар2015ÝÐ

Нийтлэл

“Монгол улс дахь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм, хэрэгсэл, эх барихын ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийн судалгаа” нь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм хэрэгслийн тасалдал эрс өссөнийг харууллаа. Хэрвээ 2013 онд сүүлийн 6 сарын хугацаанд жирэмслэхээс сэргийлэх эм хэрэгсэл тасалдаж байгаагүй эрүүл мэндийн багууллагын хувь хөдөө орон нутагт 79, нийслэлд 39% байсан бол, 2015 онд тэдгээрийн эзлэх хувь орон нутагт 10.8, нийслэлд тэг болж буурсан байлаа. Эм хэрэгслийн хангамж өсвөр үеийнхэн, залуучуудад ээлтэй клиникт мөн хомс байгаа нь охид, хөвгүүдийг бэлгийн замаар дамжих халдвар, хүсээгүй жирэмслэлтээс сэргийлэх боломжийг бууруулж байна.

Бүрэн тойм

2014 ОНЫ ТАЙЛАН

Жилийн тайлан

2014 ОНЫ ТАЙЛАН

Бүрэн тойм

Дэлхийн хүн амын байдал 2015

Дэлхийн хүн ам зүйн тайлан

ШУУРГАНААС ХОРОГДОХ БАЙР: Хямралд өртөмтгий улс орнууд дахь охид, эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн шинэ зорилт

Бүрэн тойм

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛС

Жилийн тайлан

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛС

Бүрэн тойм

Хүн ам ба хөгжлийн олон улс бага хурлаас хойших 15жилд (1994-2009)

Нийтлэл

Хүн ам ба хөгжлийн олон улс бага хурлаас хойших 15жилд (1994-2009)

Бүрэн тойм

Хуудаснууд