You are here

29/10/2021

The video, which is also supported by DFAT, emphasizes explains that essential services need to be provided by skilled health workers, even during the pandemic. It also explains that antenatal care can be provided in alternative ways such as over the phone. 

30/08/2021

Говийн Залуус

30/08/2021

Говьсүмбэр аймгийн Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх "Өсвөрийн Залуу Сэтгүүлч" клуб

16/07/2021

For some, it has led some to postpone childbearing. For others, disruptions in health care have led to unintended pregnancies.

 

Although we have yet to get a full picture of the impact of COVID-19 on fertility, these trends have provoked alarmist concerns about baby booms or busts.

 

What should cause alarm is when women cannot exercise their sexual and reproductive rights and choices – whether because health services are interrupted, or because gender discrimination prevents them from making decisions about accessing health care, using contraception or engaging in sex with their partner.

 

What does lead to healthy and productive societies is when women can make informed choices about their sexual and reproductive health, and when they have access to services to support their choices.  A woman who has control over her body gains not only in terms of autonomy but also through advances in health and education, income and safety. She is more likely to thrive, and so is her family.

 

COVID-19 has laid bare stark inequalities and weaknesses in healthcare systems within and among countries. The crisis has caused many overstretched health systems to scale back sexual and reproductive health services, which are often not deemed essential. While these services are a human right, they have been shunted aside in favour of more “pressing” concerns. Amid economic pressures and budget cuts, there is a real risk that some countries may fail to restore these services.

 

On World Population Day, let us take action to close these gaps because sexual and reproductive health services are essential. Even if health systems are understandably strained, these services cannot wait. Any further delays will curtail the health and well-being of women and girls, consequences that can last a lifetime.

 

Let us work together to uphold the right to decide when and if to have a family and let us

stand up for the rights and choices of all women and girls.

16/07/2021

КОВИД-19 цар тахал хүн амд удаан хугацааны үр дагавар учруулж болзошгүй байна.

Зарим нь жирэмслэлтээ хойшлуулж байхад, зарим нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ тасалдсаны улмаас хүсээгүй жирэмслэлтэд өртөж байна.

КОВИД-19 цар тахал төрөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгааг илтгэсэн дүр зураг хараахан бүрэн гараагүй байгаа ч төрөлт эрс нэмэгдэх эсвэл буурах түгшүүртэй байдал үүсч болзошгүйг энэхүү чиг хандлага анхааруулж байна.

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ тасалдсанаас, эсвэл жендэрт суурилсан ялгаварлан гадуурхалтын улмаас эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэглэх, хамтрагчтайгаа бэлгийн харилцаанд орох эсэхээ эмэгтэйчүүд бие даан шийдэх бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрхээ эдэлж, сонголт хийж чадахгүй байдал түгшүүртэй байна.

Эмэгтэйчүүд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийнхээ талаар үнэн зөв мэдээлэл авч, сонголтоо хийж, сонголтыг нь дэмжсэн тусламж үйлчилгээг хүртдэг болсон цагт эрүүл, бүтээмжтэй нийгэм бүрдэнэ.

Өөрийнхөө бие махбодыг хянаж, бие даан шийдвэр гаргадаг эмэгтэй хүн дан ганц бие махбодоор зогсохгүй эрүүл мэнд, боловсрол, орлого, аюулгүй байдлынхаа талаар бие даан шийдвэр гаргаж, өсч дэвжин, өөрийгөө төдийгүй гэр бүлээ өөд нь татдаг.

КОВИД-19 цар тахлын улмаас аливаа улсын дотор төдийгүй улс орнуудын хооронд эрүүл мэндийн тогтолцооны сул дорой, тэгш бус байдал улам хурцадлаа. Ачаалал ихтэй эрүүл мэндийн тогтолцоонууд хямралын улмаас бэлгийн болон нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээг чухал бус хэмээн үзэж хойш тавихад хүрлээ.

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртэх нь хүний эрх хэдий ч, эдгээр үйлчилгээ илүү “тулгамдсан” асуудлуудад шахагдаж байна.

Эдийн засгийн дарамт шахалт, төсвийн таналт хасалтын улмаас зарим орнууд эдгээр тусламж үйлчилгээгээ сэргээж чадахгүй болоод байна. Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ нэн чухал учраас дэлхийн хүн амын энэ өдөр уг үйлчилгээг сэргээхийн төлөө бодитой ажил хийцгээе.

Эрүүл мэндийн тогтолцоонууд туйлдсан хэдий ч эдгээр тусламж үйлчилгээг хойш тавьж болохгүй.

Хойш тавивал охид эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, аж амьдралд насан туршид нь нөлөөлөх сөрөг үр дагавар гарна.

Гэр бүлтэй болох эсэх, хэзээ гэр бүлтэй болохоо шийдэх эрхийг хангаж, бүх охид, эмэгтэйчүүд энэ эрхээ эдэлж, сонголт хийх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө бүгдээрээ хамтран ажиллацгаая!

04/06/2020

 

COVID-19:  Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан  юу хийж байна вэ? 

04/06/2020

 

See how UNFPA Mongolia Country Office is responding to COVID-19 pandemic to help the most vulnerable.

 

05/05/2020

On the International Day of the Midwife, UNFPA applauds the work of all midwives, and we pledge to stand by them, working with national governments to protect midwives from COVID-19.

Read more at: https://mongolia.unfpa.org/en/news/celebrating-midwives-unsung-heroes-front-lines-covid-19-crisis-8

 

#SupportNursesAndMidwives

08/03/2020

"Монголд эмэгтэй хүн болж төрсөнөөрөө би бахархаж байна."

Өнөөдөр Монголд эмэгтэй хүн байхын утга учир юу вэ?
Эмэгтэйчүүд ирээдүйд ямар байх бол?

Монголд эмэгтэй хүн байхын учир утга, ирээдүйд эмэгтэйчүүд ямар байх тухай НҮБ-ын Хүн амын сан олон нийтээс асууж тодрууллаа.

Энэ жил олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг бидэнтэй хамт тэмдэглэнэ үү.

#IWD2020 #GenerationEquality #Жендэрийн_тэгш_байдал #GenderEquality #InternationalWomensDay #UNFPA

08/03/2020

“I am proud to be a woman in Mongolia today.”

What does it mean to be a woman in Mongolia today?
What do you hope for the women in the future?

#UNFPA Mongolia asked the public what it means to be a woman today in Mongolia and their hopes for the future.

Join us in celebrating 2020 International Women’s Day!

#IWD2020 #GenerationEquality #Жендэрийн_тэгш_байдал #GenderEquality #InternationalWomensDay

Pages