Олон улсын эх баригчдын өдрийг тохиолдуулан

Олон улсын эх баригчдын өдрийг тохиолдуулан

Mongolian
Video: