Vacancies

Vacancies

The Mongolia Country Office of the United Nations Population Fund (UNFPA), an international development agency, is inviting prospective individuals to provide consultancy services. Consultancy: Youth consultant for Family children and Youth Development Authority Duration: 5 months until 31...
The Mongolia Country Office of the United Nations Population Fund (UNFPA), an international development agency, is inviting prospective individuals to provide consultancy services.   Consultancy: Individual consultancy for assessment of One Stop Service Centers in Mongolia Duration: 1.5 months...
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар нь "Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн ажилтнуудыг чиглүүлэх, тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөх нарийвчилсан удирдамж – гарын авлага боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ...

Pages